× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

PSSE Drezdenko

Sekcja Higieny Komunalnej - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

Informacje o komórce

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie stacjonarne

Zakres świadczonych usług:

  • Psychiatria


Adres

95-7620520
B. Chrobrego 11
66-530 Drezdenko

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1